ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μεγάλωσα στα Μεσκλά και τη Ζουρβα και βρήκα την περιουσία από τους γονείς μου, οι οποιοι είχαν ξεκινήσει να φυτεύουν ελιές. Σήμερα έχουμε 300 περίπου ρίζες. Βοηθάει την καλή ποιότητα του ελαιολάδου το επικλινές του εδάφους που δεν υπάρχει υγρασία, το μικροκλίμα της περιοχής και η μεγάλη ηλιοφάνεια. Υπάρχουν περιοχές εδώ όπως είναι ο Λαδάς, που έχει συνέχεια ηλιοφάνεια από το πρωί ως το βράδυ. Είμαστε τυχεροί. Είναι το ελαιόλαδο το πιο απλό, το πιο αγνό, το πιο πολύτιμο προϊόν που έχουμε στα μέρη μας.

“Είμαστε τυχεροί. Βοηθάει το μικροκλίμα της περιοχής.”