Μια ματιά στην ιστορία ….Αναμνηστικό σαπουνάκι με γκραβούρες των Χανίων του 16ου-18ου αιώνα.