ΜΑΝΑΡΩΛΗ ΘΕΑΝΩ

Η ελιά είναι ένα ευλογημένο δέντρο. Είτε καλά το φτιάξουμε, είτε κακά, αυτό θα μας δώσει κάτι. Άμα το περιποιηθούμε θα πάρουμε περισσότερα. Οι γεωπόνοι μας βοηθάνε με οδηγίες για το κλάδεμα και τη λίπανση και το βλέπεις αυτό στις καλύτερες αποδόσεις των δέντρων. Έχω χίλια δέντρα σε 14 σημεία. Εμάς οι κλήροι μας είναι μικροί και όλοι σε πλαγιές. Αιωνόβια η ελιά, μας συνοδεύει από τη γέννησή μας μέχρι να πεθάνουμε. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που υπάρχει και μία μαντινάδα που τα λέει όλα αυτά μαζί:

“Πόσες γενιές ανέθρεψες,
πόσα καντήλια ανάφτεις
Ελιά μου με το λάδι σου
βαφτίζεις, γιαίνεις, θάφτεις”